Müügitingimused

Käesolevaga kehtestatud Müügitingimused kehtivad Veebipoes ostu sooritamisel Veebipoe omaniku ja Kasutaja vahel tekkivate õigussuhete kohta.

Müügitingimustes kasutatavad mõisted:
Müügitingimused – Kasutaja poolt Veebipoes Toodete tellimisel kohalduvad tingimused.

Veebipood – on ostu sooritamise keskkond, mis asub veebilehel www.mindshift.ee või nimetatud domeeni alamdomeenidel.

Veebipoe omanik – Fööniks Tenniseklubi OÜ
Registrikood 16686761
Aadress: Kopli tn 70, Tallinn
Telefon: +372 5622 6014
E­-post: info@foonikstennis.ee

Kasutaja – Veebipoes tarbijast või juriidilisest isikust ostu sooritaja.

Toode – on Veebipoes müüdav Koolitus või Teenus.

Müügileping – Veebipoe omaniku ja Kasutaja vahel sõlmitav leping Toote ostu kohta, mille tingimused on ära toodud Veebipoes olevas Toote pakkumuses.

Kinnitus – Veebipoe omaniku poolt Kliendile väljastatav tõend Müügilepingu sõlmimise kohta, mis tõendab Kliendi õigust osaleda koolitusel või kasutada teenust.

Müügitingimuste ja Müügipakkumises sätestatud tingimuste vastuolu korral kehtivad viimased. Müügitingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.


1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest Toote ostmisel.

1.2. Veebipood jätab endale õiguse teha Müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.foonikstennis.ee/muugitingimused (link).

1.3. Käesolevad Müügitingimused kehtivad alates 7. juuli 2023.


2. Hinnainfo

2.1. Veebipoes müüdavate Toodete hinnad on märgitud Toodete juurde. Kõik hinnad on märgitud eurodes (€).

2.2. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.3. Kui tellimus on esitatud enne Müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Veebipoe Kasutaja ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.4. Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.foonikstennis.ee ja selle alamlehtedel.


3. Tellimuse vormistamine

3.1. Toote tellimiseks tuleb lisada soovitud Toode ostukorvi koos soovitud kogusega. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel vali Sulle sobiv makseviis.

3.1.1. Kui valid “Pangaülekanne”, siis saadetakse Sulle e-kirjaga ettemaksuteatis. Selle alusel saad teha ülekande pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiad pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

3.1.2. Kui valid pangalingi kaudu tasumise, siis saad tasuda tellimuse eest koheselt ning Sulle saadetakse arve e-kirjaga kohe peale tasumise lõpule viimist. Tellimuse vormistamiseks vajuta lingile „Esita tellimus”. Peale makse sooritamist vajutage palun nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

3.2. Täida ostukorvi leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Sinu ostetud toodete ja teenuste kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning vajadusel hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.3. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe omaniku arvelduskontole.

3.4. Kui tellitud Toode on välja müüdud või ei ole Kasutajale saadav muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3.5. Fööniks Tenniseklubi OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, edastades maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS­le. Rohkem infot leiad siit: Privaatsuspoliitika (link).


4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 4 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.2. Müügileping jõustub pärast Kasutaja tehtud makse laekumist Veebipoe omaniku pangakontole.


5. Toodete kohaletoimetamine

5.1. Elektroonilise Toote edastamine toimub e­maili teel või tootele juurdepääsu tagamisega elektroonilises keskkonnas. Toote edastamine või juurdepääsu tagamine toimub hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul peale raha laekumist Veebipoe omaniku arvelduskontole.

5.2. Teenuse pakkumiseks võtab Veebipood Kasutajaga ühendust e­maili teel peale raha laekumist Veebipoe omaniku arvelduskontole hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul, et leppida kokku Teenuse tarbimise aeg või vastavalt Pakkumuses märgitud tingimustele.

5.3. Koolitustel osalemiseks saadetakse e­maili teel kinnitus müügilepingu sõlmimise kohta peale raha laekumist Veebipoe omaniku arvelduskontole hiljemalt 3 (kolme päeva) jooksul, mis kinnitab koolitusel osalemise õigust.


6. Veebipoe kasutaja õigused ja kohustused ning kinnitused


6.1. Kasutajal on õigus:

6.1.1. nõuda Veebipoelt pärast tellimuse sooritamist arve esitamist;

6.1.2. teostada seadusest tulenevat taganemisõigust vastavalt Müügitingimuste punktile 7.1.


6.2. Kasutaja kohustub:
6.2.1. esitama Veebipoes ostu sooritades täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

6.2.2. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot.

6.2.3. tutvuma Toodete tingimustega (tingimused on ära toodud Veebipoes olevas Toote pakkumuses);

6.2.4. mitte kasutama Veebipoodi ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

6.2.5. viivitamata elektronposti teel informeerima Veebipoodi kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes ostu sooritamisel esitatutega;


6.3. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega veebipoes, et ta:

6.3.1. on õigus­ ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebipoes võimaldatud tehinguid;

6.3.2. on teadlik, et Müügitingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Veebipoe omaniku tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Müügitingimustes selgesõnaliselt kirjas;

6.3.3. on teadlik ja nõustub sellega, et Veebipoe omanikul on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Müügitingimustele;
 

6.3.4. on teadlik ja nõustub, et Müügitingimustega nõustudes annab ta Veebipoe omanikule nõusoleku saata Kasutajale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

6.3.5. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Veebipoe kasutamisega kaasnevad tema jaoks õiguslikult siduvad kohustused.


7. Kasutaja taganemisõiguse ulatus ja teostamine

7.1. Kasutaja Müügilepingust taganemisõigus:

7.1.1. Kasutajal on õigus taganeda Müügilepingust, teavitades sellest Veebipoe omanikku 14 päeva jooksul pärast Müügilepingu sõlmimist, aga mitte hiljem kui 7 päeva enne Koolituse toimumist või Teenuse tarbimist. Taganemiseks tuleb esitada taganemise avaldus, mille leiab Veebipoe kodulehelt www.mindshift.ee/taganemine (link).

7.2. Kauba tagastamisega seotud tingimused:

7.2.1. Veebipoe omaniku kohustused Kasutajapoolsel taganemisel. Veebipoe omanik tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kasutajale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel, kõik Kasutajalt Müügilepingu alusel saadud tasud. Kasutaja annab Veebipoe omanikule nõusoleku teha tagasimakse Veebipoe omaniku enda poolt valitud makseviisil.

7.3. Kooskõlas võlaõigusseadusega § 53 lg­s 4 ei kohaldu Müügitingimuste punktis 7.1. sätestatud Müügilepingust taganemise õigus kõikidele Toodetele. Juhul, kui Müügilepingust taganemise õigus puudub on vastav informatsioon avaldatud Toote juures. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kohaldu taganemisõigus Müügilepingutele, mille esemeks on:

7.3.1. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning Kasutaja kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;

7.3.2. teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui Veebipoe omaniku poolsed Müügilepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud Kasutaja sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab Veebipoe omaniku poolsel Lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;

7.3.3. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning Kasutaja kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

7.4. Veebipoe omaniku Müügilepingust taganemisõigus:

7.4.1. Veebipoe omanikul on lisaks seaduses sätestatule õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda, kui ilmnevad müügipakkumises sätestatud asjaolud ja Koolitaja või teenuse pakkuja on lõpetanud koolituse või teenuse pakkumise osaliselt või täies ulatuses. Müügilepingust taganemiseks teavitab Veebipoe omanik Kasutajat kirjalikult ja tagastab Kasutaja poolt Müügilepingu alusel Kaupmehele makstud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

7.5. Taganemisõigus ei kehti juriidilisele isikule ning kõik ostud on lõplikud.


9. Veebipoe omaniku õigused ja vastutus

9.1. Veebipoe omanikul on õigus:

9.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine, kui Veebipoe omanik kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusevastaselt;

9.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Veebipood maha või selle toimimine peatada;

9.1.3. jälgida Veebipoes toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt internetikeskkonna kasutamist;

9.1.4. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi, uudiskirju ja muid teadaandeid ning küsitlusi.


9.2. Veebipoe omanik ei vastuta ühelgi juhul:

9.2.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Veebipoe omanikku.


10. Intellektuaalne omand

10.1. Veebileht ja selle osad (sh kuid mitte ainult veebilehe müügipakkumused, pildid jmt) ning muud Veebilehe omaniku autoriõigusega kaitstavad objektid on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kasutajal õigus Kasutajaks oleku ajal ja ka pärast seda Veebipoe omaniku kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

10.2. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Veebipoe omanikule.


11. Poolte teated

11.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ning Veebipoe omaniku vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt veebipoes teineteisele avaldatud e­posti saadetud teise poole e­posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva.

11.2. Juhul kui Kinnitus ei ole saadetud Kasutaja e­posti aadressile kolme tunni jooksul Kasutaja poolt raha deponeerimisest Veebipoe omaniku juures või kui mistahes muu teave või kinnitus, mida kasutaja Veebipoe omanikult ootab, ei ole saabunud Kasutaja e­posti aadressile mõistliku aja jooksul, peab Kasutaja sellest koheselt Veebipoe omanikku informeerima.


12. Kasutaja isikuandmete töötlemine

12.1. Isikuandmeid, mida Veebipoe omanik on saanud Kasutajalt Veebipoe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Veebipoe omaniku juures muul viisil Veebipoe kasutamise teel, on Veebipoe omanikul õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.

12.2. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e­posti aadress, kontakttelefon ning muud sarnased andmed, mis on vajalikud Toodete pakkumiseks/edastamiseks.

12.3. Pangalingi kaudu ostude eest tasumisel on kasutusel krüpteeritud andmeside pankadega, mis tagab Kasutaja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub mindshift.ee Veebipoel ligipääs.

12.4. Kasutaja kinnitab, et tellimuse esitamisega nõustub ta Veebipoe Privaatsuspoliitikaga ning on sellega tutvunud. Rohkem infot leiad siit: Privaatsuspoliitika (link).


13. Lõpptingimused

13.1. Veebipoe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Veebipoe omanik lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tarbijakaitseamet. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.

13.2. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Müügitingimuste sätete kehtivust.