Siit leiad teabe selle kohta, kuidas me töötleme Sinu isikuandmeid ning tagame nende kaitse, sealhulgas kui kasutad meie teenuseid domeenil mindshift.ee. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.

Sinu andmete vastutav töötleja on:
MS Klubi OÜ
Registrikood 14645261
Aadress: Karusmarja 7, Tallinn
Telefon: +372 5622 6014
E­-post: info@föönikstennis.ee

Milliseid andmeid, kuidas ja kui kaua me kasutame?
Andmete kasutamine teenuste osutamisel.
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks.

E­teenuste puhul kasutatakse e­posti ja teisi isikuandmeid ka konto/juurdepääsude loomiseks.

E­koolituste liikmete puhul kasutatakse ka kontoga seonduvaid isikuandmeid (e­post, nimi), et jälgida koolitusest osavõttu.

Ostu ajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendi eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

MS Klubi OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, edastades maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS­le.

Isikuandmeid nagu e-­post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Selleks, et Sulle teenuseid osutada, s.t jagada üritustel/koolitustel osalemiseks vajalikku infot, võimaldada Sul teenuse eest tasuda, ning et Sinuga vajadusel seotult teenuse osutamisega kontakteeruda, küsime Sinult Sinu kohta järgmised andmed:

 • ees­- ja perenimi
 • e-­posti aadress
 • telefoni number
 • vajadusel muud teenuse osutamisega seotud andmed

Säilitame Sinu andmed kolme aasta jooksul ajast, kui teenuseid viimati kasutasid, lähtudes eesmärgist tagada Sinu ja meie lepinguliste õiguste ning kohustuste täitmine, samuti et vastata Sinu küsimustele seoses teenuse osutamisega.

Raamatupidamislikest nõuetest tulenevalt säilitame raamatupidamise algdokumendid seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil meile vastava teenuse eest tasusid.

Sõltumata eelnevast kustutame andmed viivitamata, kui langeb ära igasugune alus ja eesmärk nende edaspidiseks säilitamiseks.

Andmete kasutamine veebilehitsemise statistikaks ja Sinu eelistused.
Soovime oma veebilehte pidevalt arendada ning muuta veelgi enam kasutajasõbralikuks, et meie teenused vastaksid maksimaalselt meie klientide vajadustele ja eelistustele. Sel eesmärgil soovime teada, kui tihti meie veebilehte külastatakse, millist seadet ja brauserit lehitsemiseks kasutatakse, millistest regioonidest külastajad tulevad, ning milline meie veebilehel olev teave on veebilehe külastajate jaoks enim huvipakkuv. Vastavaid andmeid kasutame õigustatud huvi alusel, ning säilitame tähtajatult. Me kasutame selliseid statistilisi mitteisikustatud andmeid selleks, et analüüsida meie veebilehe külastajate trende.

Õigustatud huvi alusel jätame meelde ka Sinu tegevused ja eelistused meie veebilehtedel (Sinu keele­eelistus, fondi suurus ning muud ekraani eelistused), et Sa ei peaks neid korduvalt uuesti sisestama. Samuti jätame meelde teabe Sinu ostude, ostmata jäänud ostukorvi, allalaadimiste ning meie esitatud küsimustele antud vastuste kohta, et suunata Sulle edaspidi just neid teenuseid ja teavet, mille vastu Sul võiks enim huvi olla. Need andmed säilitame seni, kuni meil on alus säilitada Sinu andmed kas teenuse osutamiseks (vt ülal) või otseturunduseks (vt all).

Nimetatud eesmärkidel kasutame Google Analytics’i abil küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Sinu seadmesse, kui Sa veebilehte külastad.

Täiendava teabe Google Analytics’i tööpõhimõtete kohta leiad SIIT (link).

Sa võid igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Vaata selle kohta täpsemalt SIIT (link).

Lisaks võib Sinu tegevused meie veebilehel (sh Sinu IP aadress, päringu aeg) salvestada ka server, mis majutab meie veebilehte. Ka neid andmeid kasutatakse õigustatud huvi alusel, aga vaid tehnilistel eesmärkidel tagamaks veebilehe turvalisus ja toimimine.

Sa saad kustutada kõik küpsised, mis Sinu arvutis on, samuti seadistada oma brauser selliselt, et küpsiste edaspidine paigutamine ei ole võimalik. Vaata täiendavat teavet nt siit. Juhime aga Sinu tähelepanu, et kui Sa ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult või üldse toimida, sh pead veebilehe külastamisel iga kord teatud eelistusi käsitsi kohandama.

Andmete kasutamine otseturunduseks
Sinu nõusolekul kogume ja säilitame otseturunduse eesmärgil kasutamiseks Sinu ees­ ja perenime ning kontaktandmed. Kustutame need andmed kolme aasta jooksul ajast, mil nõusoleku andsid, või kui meie teenuseid viimati kasutasid, v.a kui uuendad vahepeal meie palvel oma nõusolekut.

Kui saadame Sulle teavet Mindshift Klubi pakkumiste, kampaaniate, ürituste ja muude tegemiste kohta, siis kasutame Sinu eelistuste kohta kogutud teavet, et suunata Sulle just oma neid teenuseid ja teavet, mille vastu Sul võiks enim huvi olla.

Juhime tähelepanu, et Sul on võimalik igal ajal loobuda oma otseturunduseks antud nõusolekust, kirjutades meile või klikates vastavale lingile meie otseturunduse e­kirjas.

Kes pääseb Sinu andmetele ligi?
Oleme võtnud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed Sinu andmete kaitseks igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: sh isikuandmete ebaseaduslik muutmine, hävitamine, avalikustamine ja vargus.

Ettevõttesiseselt on ligipääs Sinu andmetele vaid isikul, kes vajab seda Sulle teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks. Ürituste ajal vabatahtlikud, kes aitavad antud üritustel osalejaid registreerida.

Me ei jaga Sinu andmeid kolmandate isikutega, v.a kui:

 • meil on andmete jagamiseks kolmanda isikuga Sinu nõusolek;
 • see on vajalik Sulle teenuse osutamiseks;
 • andmete jagamine kolmanda isikuga on meile kohustuslik tulenevalt seadusest.

Sõlmime alati kolmandate isikutega, kes Sulle teenuse osutamiseks Sinu isikuandmeid töötlevad, isikuandmete töötlemise lepingu tagamaks Sinu andmete turvalisus, konfidentsiaalsus ja andmete töötlemine vaid õiguspärastel eesmärkidel ja alustel. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla turundus­ ja IT­partnerid, samuti raamatupidamisteenuse osutajad, kes asuvad Euroopa Liidus või tagavad Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse nõuete täitmise.

Sinu õigused
Kõigil Mindshift Klubi meililisti liikmetel on igal hetkel õigus loobuda meiepoolsest turundussuhtlusest. Selleks saab vajutada iga uudiskirja lõpus olevale lingile „Lahku listist“. Lisaks, oma listiga seotud eelistusi on võimalik uuendada mistahes meiepoolsele (uudis­)kirjale vastates või saates eraldi kirja aadressile info@mindshift.ee.

Kontakteerudes meie e­posti aadressil, on Sul seaduses nimetatud ulatuses õigus:

 • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
 • paluda enda isikuandmete parandamist;
 • paluda enda isikuandmete kustutamist;
 • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 •  nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • vaidlustada isikuandmete töötlemine;
 • nõuda andmete ülekandmist teisele teenusepakkujale.

Sinu õigus esitada kaebus
Kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemisega seotud õigusi on rikutud, võid esitada kaebuse selle Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutusse, kus on Sinu alaline elu või töökoht, samuti Andmekaitseinspektsiooni.

Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav SIIT (link).

Mindshift Klubi jätab endale õiguse siinne Privaatsuspoliitika, Müügitingimused jm reeglid igal hetkel ja moel üle vaadata, värskendades siin toodut.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted. Versioon 3. Alates 21. jaanuar 2019